خانه /
دوره بازسازی ساختمان با رویکرد بازار کار ( 3 ماه ، هفته ای 1 جلسه)
آیتم

دوره بازسازی ساختمان با رویکرد بازار کار ( 3 ماه ، هفته ای 1 جلسه)

تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
550 بازدید

    هزینه پرداخت نقدی: 2,500,000 تومان

    محتوای دوره