خانه /
قرارداد طرح و ساخت EPC
آیتم

قرارداد طرح و ساخت EPC

زمان مورد نیاز برای کلاس: 03:34:26

محتوا: 5 سرفصل (30 فیلم)

58 بازدید

قیمت : -

محتوای مستر کلاس

5 سرفصل

قرارداد طرح و ساخت EPC

4 فیلم

expand_less

شرایط عمومی

8 فیلم

expand_more

پیوست ها

2 فیلم

expand_more

شرح خدمات مشاور کارفرما در قرارداد EPC

9 فیلم

expand_more

بخشنامه های مرتبط

7 فیلم

expand_more

مدرس

علیرضا پوراسد
whatsapp
پاسخ گویی واتس اپ پشتیبانی کیوسکدیا