خانه /
دوره قراردادهای ساختمانی ویژه معماران و طراحان داخلی (4 روزه)
آیتم

دوره قراردادهای ساختمانی ویژه معماران و طراحان داخلی (4 روزه)

4 روز تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
1,382 بازدید
  این ورکشاپ پایان یافته است

  محتوای ورکشاپ

  محتوای روز 1 expand_more
  محتوای روز 2 expand_more
  محتوای روز 3 expand_more
  محتوای روز 4 expand_more