خانه /
فرمت برگه های ریز متره

فرمت برگه های ریز متره

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

موضوع:

فرمت برگه های ریز متره

 

تنظیم: فرهنگ اشافی

برگه های ریز متره ، برگه هایی هستند که بخش های لازم برای ورود اطلاعات در آنها تعبیه شده است . امروز دیگر تهیه متره ها به صورت دستی پذیرفته نیست . زمان بر بودن تهیه آنها و اصلاح آن ، همچنین خطاهای گریز ناپذیر انسانی از مهم ترین عواملی است که بدون نیاز به حذف بخشنامه ای ، به صورت خود کار این برگه ها دیگر دیده نمی شود .

امروزه نرم افزار EXCEL و نرم افزارهای تهیه برآورد و صورت وضعیت از پر کاربردترین نرم افزارهای تهیه ریز متره در پروژه ها می باشد . در نرم افزارهای تهیه برآورد و صورت وضعیت با یک فرمت ثابت برای تهیه ریز متره ها مواجه هستیم . اما با EXCEL  دست ما برای ایجاد ستون های مختلف به منظور ورود اطلاعات مورد نظر کاملا باز است .

نمونه برگه ریز متره با یکی از نرم افزارهای تهیه برآورد و صورت وضعیت

 

نمونه برگه ریز متره با نرم افزار EXCEL

 

حاشیه نویسی : بزرگ ترین حُسن تهیه ریز متره ها در محیط نرم افزارهای تهیه برآورد و صورت وضعیت در این است که با اتمام عملیات مربوط به ریز متره در واقع تمام کارهای مربوط به صورت وضعیت و برآورد و باقی صفحات ( خلاصه متره و صفحات مالی) را نرم افزار در اختیار می گذارد . صفخات خلاصه متره ، خلاصه مالی ردیف ها و خلاصه مالی فصل ها و خلاصه مالی رشته ها بعد از تمام شدن ریز متره ها توسط نرم افزار ارائه می شود اما اگر برآورد یا صورت وضعیت با EXCEL  انجام شود باید برای باقی صفحات هم فرمت های جداگانه تعریف نمود .

نقشه خوانی

مهم ترین مساله قبل از متره ، تسلط کامل بر نقشه هاست . مطالعه دقیق تمام نقشه ها ( در موضوع کتاب ، نقشه های معماری و سازه ) ، تمامی پلان ها ، نماها ، برش ها و جزئیات ، خلاصه برداری از نتیجه نقشه خوانی ، سئوالاتی که با مطالعه اولیه نقشه ها به ایجاد می شود  ( جهت نامه نگاری با مهندسین مشاور و کارفرما ) .

نمونه ای خلاصه برداری :

ردیف

شرح

1

پروژه احداث ساختمان .....................................................

2

کارفرما : ..................................... مشاور :.........................................

3

مساحت زیر بنا :...................................... متر مربع .............. طبقه

4

اسکلت :........................... دیوار برشی : دارد / ندارد

5

محوطه سازی :دارد/ندارد

 

نمونه ای از سئوالات پیش آمده با نقشه خوانی اولیه :

بخش سازه :

سئوال یک : مشخصات بتن فونداسیون مظابق نقشه ............. مشخص نشده است ؟

سئوال دو : مشخصات میلگردهای خاموت ستون مظابق نقشه نمای ستون میلگرد نمره ....... آمده است که بر اساس نقشه های جزئیات به نظر می آید میلگرد نمره ........صحیح باشد .

بخش معماری :

سئوال یک : مشخصات ازاره ساختمان در نمای غربی اشاره نشده است .

سئوال دو : مشخصات پوشش بام در جدول نازک کاری اشاره نشده است .

برنامه زمانی انجام کار

پس از نقشه خوانی و با توجه به محذوریت های زمانی کارفرما ( یا مشاور) می توان مدت زمان لازم برای انجام خدمات متره و برآورد را به صورت تقریبی تعیین و اعلام نمود .