خانه /
بررسی تاثیر معماری سبز بر توسعه پایدار معماری و شهرسازی(نمونه موردی: طراحی رستوران سبز) (ادامه بخش اول)

بررسی تاثیر معماری سبز بر توسعه پایدار معماری و شهرسازی(نمونه موردی: طراحی رستوران سبز) (ادامه بخش اول)

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

موضوع:

نقش بام سبز در پایداری اقتصادی

در رابطه با پایداری اقتصادی باید به عواملی که سبب صرفه جویی میشوند توجه کرد. بام سبز میتواند در رابطه با هدر رفتن منابع و نیز صرفه جویی انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

دو عامل در تاثیرگذاری بر پرتوی خورشید که بر سطح سقف ساختمانها میتابد اهمیت پیدا میکند. اولی سطح شاخ و برگ درختان و دومی نوع و ضخامت خاک است.هر چه تنوع شاخ و برگ بیشتر باشد فشار گرما از طریق سقف به داخل کمتر و در نهایت دمای سطح سقف نیز کمتر خواهد بود. هر چه میزان ضخامت خاک بیشتر باشد به عنوان عایق بهتر عمل کرده و در فصل تابستان موجب عدم رسیدن گرما به سقف و خنکسازی از طریق تبخیر و تعریق آب در درون خاک میشود. همچنین حفظ آب حاصل از بارندگی نیز تحت تاثیر عواملی از قبیل شیب و عمق لایه های زیرین بام سبز میباشد(اورکی کوهشوری،1390). بام سبز صاف بهتر میتواند آب را ذخیره کرده و همچنین موجب کنترل سیلاب ها شود. هرچه ضخامت بام سبز بیشتر باشد رطوبت بیشتر میتواند باقی بماند. این ها باعث میشوند که میزان هزینه های اقتصادی برای تعدیل آب و هوا در داخل منزل کمتر شود و نیز موجب کاهش هدر رفتن منابع شود.

شکل7: استفاده از بام سبز در ساختمان های اروپا(منبع: www.share.america.gov)

مصرف انرژي والگوهاي معماري سبز

 

آنچه كه امروز معماري سبز را به عنوان نگرشي نوين در ساختمان سازي مطرح مي سازد ، نيازهاي جوامع امروز در قبال آثار سو ء وپيامدهاي صنعتي ومصرفي عصر كنوني است .

معماري سبز كه برخواسته از توسعه پايدار است پديده اي است كه حفظ وحراست ازمنابع طبيعي جهان ، بهداشت جسمي ورواني وامكان ايجاد يك فضاي مناسب را منطبق بر مصرف بهينه انرژي وبدون ازاسراف ميسر مي سازد .

اجتماع جهاني ما فراتر از امكانات آن زندگي مي كند  وبايستي در اين مكان وزمان محدود شده ، زندگي خود را ازطريق الگوهاي درست به گونه اي ادامه دهيم كه سرمايه هاي زمين را براي آينده گان به خطر نيندازيم . طراحي معماري با انديشه سبز ، فرآيند ي است براي حل مشكلاتي كه درطي آن منابع طبيعي كمترين آسيب راببيند ودراين مسير علاوه بر استفاده بهينه از منابع ومصالح ، عمرطولاني وقابل بازگشت به چرخه طبيعت درنظر گرفته شود . اكنون زماني است كه منابع رو به پايان است واين بايد دغدغه اي براي معماران ، طراحان شهري ، برنامه ريزان شهري ، معماران منظر ومهندسين ومتخصصين باشد تا پايداري انساني رابا پايداري طبيعت سازگار سازند .

بنابراين راهكارهايي كه درمعماري سبز وبراساس عوامل اصلي درپايداري توسعه وشهر مي تواند موثر باشد چنين است :

 • رستورانها به گونه اي جايگزين شوند كه از گياهان موجود بهره برداري شود .درختان برگ ريز درجنوب ، شرق ونيز درغرب ساختمان به طور قابل ملاحظه اي ميزان سرما درزمستان را كاهش مي دهد پرچين ها ورديف بوته ها ودرختچه ها مي تواند بادهاي سرد زمستاني رامهار كند يا سبب انتقال نسيم خنك تابستاني به سمت ساختمان شود .
 • رستوران با انرژي خودكفا طراحي شود .
 • رستوران  به گونه اي طراحي شود كه با استفاده ازتاسيسات خورشيدي مانند آب گرمكن خورشيدي ، مصرف انرژي درآن رايگان ونيز بامهاي شیبدار رو به جنوب به منظور جذب انرژي بهينه خورشيدي  به اندازه 40 تا 55 درجه شيب دار باشد .
 • ضايعات مواد ومصالح ساختماني ، با طراحي ارتفاع استاندارد سقفها وابعاد ساختمان به حداقل رسانده شود.
 • ازمواد ومصالح ساختماني محلي استفاده شود حمل ونقل هم ازنظرآلودگي محيطي وهم انرژي مصرفي بسيار مهم است 

 

موارد قابل توجه در طراحی ساختمان سبز:

 • استقرار ساختمان‌های روی سایت شامل دسترسی‌ها و مسیرهای تدارک دیده شده سودمند.
 • جهت‌یابی ساختمان‌ها با توجه به خورشید و محیط اطراف.
 • چیدمان اتاق‌های داخلی و درها و پنجره‌ها.
 • ابعاد و وجوه ساختمان‌ها و اجزاء تشکیل‌دهنده محیطی.
 • رنگ، نما، تزئینات ساختمان و محیط.

 طراحی رستوران های سبز

 • با یک طرح خوب از فضاهای داخلی استفاده مطلوب ببرید به طوری که اندازه کلی ساختمان و منابع مورد استفاده در ساخت و نگهداری آن در حداقل نگه داشته شوند.
 • رستورانی انرژی کفا طراحی کنید . از عایق‌کاری در سطح بالا و پنجره‌های با قابلیت بالا در جهت نور خورشید (تابش گرمایی در شرق و غرب) و با ساختار سخت درزگیری شده استفاده کنید. ساختمان‌های به هم چسبیده هزینه پوشش ناکافی خارجی بنا را به حداقل می‌رساند.
 • آسایش رایگان. گرمای معمول خورشیدی، نور روز و خنک‌کننده‌های طبیعی می‌توانند با ارزش مؤثری در اغلب ساختمان‌ها جا داده شوند.
 • انرژی رایگان بدست آورید. ساختمان‌ها را با آبگرمکن خورشیدی و مولد برق نوری یا با [پیش‌بینی] تأسیسات خورشیدی برای آینده طراحی کنید.
 • استفاده مطلوب از مصالح. ضایعات را با طراحی برای ارتفاع استاندارد سقف‌ها و ابعاد ساختمان به حداقل برسانید.
 • دفع زباله را ساده کنید. برای پروسه دفع زباله مواردی از قبیل سطل‌های زباله نزدیک آشپزخانه و در محفظه زیر سینک ظرفشویی تدارک ببینید.
 • سیستم‌های گرفتن (دفع) آب بام می‌تواند برای جمع‌آوری آب باران و استفاده از آن در آبیاری محوطه در نظر گرفته شود.