خانه /
چطور مثل یک حرفه ای با کارفرما قراردا دببندیم؟

چطور مثل یک حرفه ای با کارفرما قراردا دببندیم؟

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴

موضوع:

به نام خدا

قرارداد پیمان مدیریت

 

چطور مثل یک حرفه ای با کارفرما قراردا دببندیم؟

 

تنظیم : علیرضا پوراسد

 

یکی از پر کاربردترین قراردادهای ساختمانی ، قرارداد پیمان مدیریت است ، با توجه به شرایط کشور ما قراردادهای پیمانکاری ساختمان ریسک های فراوانی دارد ، در این نوشتار سعی می کنم 7 نکته کلیدی که هر مهندس ساختمان در قرارداد پیمان مدیریت باید بداند را تشریح کنم :

  1. مدل مالی دانستن این نکته که یک قرارداد صولی به مثابه یک سیستم است و دارای ابعاد فنی ، مالی و حقوقی می باشد و ضمن اینکه باید از جنبه ها ( حیثیت ها ) مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. باید دارای یک مدل مالی باشد ، در طول مدت فعالیت حرفه ای در صنعت ساختمان متوجه شدم بخشی از مشکلات و چالشها و اختلافاتی که در قراردادهای ساختمانی ایجاد می شود ناشی از فقدان مدل مالی در قراردادها است.
  2. مکتوب نکردن کلیه توافقات اگر بطور مثال مدت یک قرارداد ساختمانی 12 ماه باشد  معمولا در طول مدت اجرای پروژه تغییرات ،اضافه کاری ها و کارهای اضافی از سوی کارفرما بطور شفاهی ابلاغ می شود ، که در این خصوص با توجه به اینکه اکثر توافقات در خصوص این قرارداد اعم از هزینه ، حق الزحمه و مدت انجام کار آن بخش از کار بصورت مکتوب مورد توافق قرارنگرفته است ، این عدم شفافیت خود باعث  و منشا اختلافات و دعاوی در پروژه خواهد شد.
  3. مستند سازی علت و عامل اصلی بسیاری از تاخیرات فقدان یک سیستم مستندسازی منسجم و اثر بخش است ، درک این نکته که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است بسیار نکته مهمی است ، اغلب مهندسان به مسائل فنی و اجرایی آگاهی دارند ، ولی رعایت اصول صحیح مستند سازی ، گزارش نویسی ، تنظیم صورتجسات و نحوه صحیح بایگانی و آرشیو اسناد در کاهش و پیشگیری از چالش های قراردادی موثر است
  4. رعایت قوانین و مقررات ایمنی در قراردادها ، قوانین مرتبط با حوادث کار و نکات مبحث دوازده مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی ضروری است
  5. عدم شفافیت در خصوص خسارات قراردادی ، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در صورت عدم پرداخت های قراردادی  کارفرما در سررسید تعیین شده و نگارش شرایط پرداخت وجه التزام در قرارداد
  6. تعیین ساختار شکست پروژه و تدوین و آماده سازی برنامه زمان بندی سطح بندی شده
  7. تعیین تضامین کافی در قرارداد ، یکی از مهمترین موارد در قراردادهای پیمان مدیریت ضمانت انجام تعهد و آشنایی مهندسان با مسئولیت های مدنی و کیفری و انتظامی و اداری خود در صورت عدم یا نقص یا تاخیر در تعهدات قراردادی است .